Nova Skills

Eksperci

Szkolenia zamknięte w modelu NOVA
Szkolenia zamknięte w modelu NOVA
Prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz
Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskała w 2013 roku. W latach 2005-2008 pełniła funkcję prodziekana ds. nauczania na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a od 2008 roku jest kierownikiem specjalności "Inżynieria Systemów Informatycznych" na kierunku studiów Informatyka. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki PW.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: eksplorację danych i odkrywanie wiedzy z dużych baz danych, w tym metody wydajnego wyszukiwania i grupowania danych, zwięzłe reprezentacje wiedzy, systemy informacyjne, zbiory przybliżone, zagadnienia wnioskowania w warunkach niepełności, niepewności i nieostrości pojęć.

Opublikowała ok. 90 prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe została nagrodzona przez: Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (1995), Rektora PW (1996, 1999, 2001, 2005) i Ministra MENiS (2004). Kilkakrotnie była współprzewodnicząca Komitetów Programowych międzynarodowych konferencji. Jest członkiem Komitetów Programowych i recenzentką  prestiżowych międzynarodowych konferencji i czasopism.

Uczestniczyła w dużych międzynarodowych projektach: “FP 6 CRAFT Analysis of marketing information for small-and medium sized enterprises” (2004-2006) oraz “Text Mining Platform Supporting Ontology Building and Maintenance”, finansowanym przez France Telecom (2004-2006). W latach 2010-2014 pełniła rolę kierownika prac prowadzonych w Politechnice Warszawskiej w projekcie “Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanym przez Konsorcjum kilkunastu uczelni i instytucji naukowych w Polsce.
Pozostali eksperci
 Cyprian Jędrkowiak
EXECUTIVE COACH & TEAM COACH, Trener, Konsultant Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) oraz  Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w
dr Adam Chmielewski
Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu oraz analiz finansowych. Cash flow to jednak  temat, któremu poświęca swoją uwagę z wyjątkową
mec. Agnieszka Lisak
Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Ewa Nowińska specjalizuje się w zakresie prawa na dobrach niematerialnych. W
dr Zofia Zawadzka
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku
 Anna Sakowicz
Z branżą reklamową związana jest od ponad 13 lat. Od początku swojej kariery zawodowej była związana z domem mediowym MindShare – od 2003 roku na stanowisku Dyrektora działu MindShare
dr Marek Bukowski
Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego
 Małgorzata Sudoł
Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze
dr Bogdan Fischer
Radca Prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom i międzynarodowym korporacjom o zróżnicowanych profilach
 Renata Wozba
Ekspert z dziedziny wystąpień publicznych, komunikacji marketingowej, Public Relations oraz Public Affairs. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
 Paweł Cyganik
Starszy prawnik, Radca prawny Specjalizacja: doradztwo transakcyjne – fuzje i przejęcia doradztwo na rzecz polskich i międzynarodowych koncernów
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
Psycholog społeczny, wieloletni były dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi , technik
 Mirosław Dąbrowski
Agile Coach posiadający doświadczenie zarówno w metodykach tradycyjnych (tj. PRINCE2/PMBOK5) oraz zwinnych: Scrum, DSDM, AgilePM, DAD, SAFe, PRINCE2 Agile. Podwójny finalista
Adwokat Maria du Vall
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej zdobyła przede wszystkim dzięki pracy i
 Agnieszka Malczewska
Agnieszka Malczewska jest adwokatem w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Prowadzi warsztaty i szkolenia
 Dariusz Skrzyński
Prawnik, redaktor prowadzący Monitora Prawnego Dyrektora Wydawnictwa Raabe, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych z UE,
 Michał Ciećwierz
Konsultant w zakresie zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Urzędu m.st. Warszawy. Jego
 Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Ekspert z zakresu przygotowywania Projektów w Programach Ramowych (już od 5 Programu Ramowego)) współpracujący od 12 lat z jednostkami badawczymi oraz firmami  w zakresie
 Ewa Mendec
Od 01.09.2010 - nadal Politechnika Śląska, Biuro Obsługi Projektów Krajowych, Kierownik Biura, specjalista Kierowanie całością spraw Biura, a w szczególności: - aplikowanie o
 Anna Hieropolitańska
Koordynowała prace polskiego Punktu Kontaktowego ds. Kultury, którego zadaniem była promocja unijnych programów dofinansowujących kulturę w szczególności programu Kreatywna
 Przemysław Zegarek
Trener, ekspert z zakresu zagadnień prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 5 lat prowadzi własną firmę
dr Piotr Malak
Dr Piotr Malak jest adiunktem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania informacją, wyszukiwania informacji w dokumentach oraz
 Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach
 Renata Tonder
Polityk społeczny, wykładowca, publicystka Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń społecznych. Od ponad 35 lat pracownik Centrali ZUS. Autorka i współautorka
 Iwona Kozieł
Prawnik, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001:2005, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z
 Remigiusz Gołębiowski
Adwokat w izbie łódzkiej, prowadzący Kancelarię Adwokacką „Law Offices” nieprzerwanie od 2000 r. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, następnie
 Marcin Kostwiński
Od blisko 5 lat związany z Kancelarią Adwokacką „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski oraz z Izbą Adwokacką w Łodzi. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz
 Jarosław Góra
Adwokat, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej. W kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy kieruje zespołem prawa IP oraz nowych technologii, prowadzi procesy związane
 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
(Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy) Adwokat w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu. Zajmuje się postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i
 Dorota Głowacka
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka)   Prawniczka, koordynatorka programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. W HFPC zajmuje się także problematyką związaną  ochroną
 Łukasz Lasek
(Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy)   Aplikant adwokacki w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych. Bierze udział w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w
 Adam Suliga
(Ekspert Polskiej Izby Handlu ds. bezpieczeństwa)   Niezależny ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa. Specjalista z obszaru kierowania i organizacji struktur nowoczesnych przedsiębiorstw.
Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
Jest pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach semantyki
dr Julian Szymański
Jest adiunktem w katedrze Architektury Systemów Komputerowych na wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą
dr Grzegorz Osiński
Informatyk, kognitywista. Naukowo zajmuje się analizą nieliniowych modeli chaotycznych w naukach medycznych i psychologii eksperymentalnej. W latach 2001-2002 stypendysta National Research Council
dr inż. Maciej Piasecki
Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Jest twórcą i liderem Grupy Naukowej G4.19 (http://nlp.pwr.wrocl.pl), której celem jest między innymi opracowanie podstawowych narzędzi
 Wojciech Klicki
Prawnik w Fundacji Panoptykon (wcześniej związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka). Jego zainteresowania związane są z polityką bezpieczeństwa: uprawnieniami policji i służb
Prof. dr hab inż. Andrzej Napieralski
Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku
dr Dorota Drzewiecka
Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów doktoranckich, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Robótki, realizowała projekt
dr Dariusz Trzmielak
Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach, którego prowadzony jest Inkubator Technologii i Innowacyjnych Przedsięwzięć UŁ. Członek Rady Fundacji
dr Artur Bartoszewicz
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert ds. funduszy europejskich
dr Janina Mincer - Daszkiewicz
Szef Zespołu Koordynacyjnego
adw. Łukasz Chmielniak
Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Założyciel specjalistycznej kancelarii Chmielniak Adwokaci, autor bloga „Białe Kołnierzyki. Jak bronić
dr Halina Sierocka
Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozprawę doktorską pt. Nauczanie języka angielskiego jako obcego dla celów specjalistycznych.
 Anna Ober
Od 2004 r. zajmuje się doradztwem w zakresie przygotowania i realizacji projektów z funduszy strukturalnych, nadzorem nad projektami strukturalnymi realizowanymi przez Politechnikę
dr Wojciech Kaliński
Radca prawny, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, wspólnik w kancelarii Maruta i Wspólnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie weryfikacji
 Michał Rutkowski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska. Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii
dr n. prawn. Anna Dalkowska
Doktor Nauk Prawnych Sędzia - Sąd Rejonowy Gdynia Adiunkt - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wykładowca - Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk, Okręgowa Izba Radców Prawnych
dr n. med. Barbara Waszak
Doktor Nauk Medycznych  Współzałożycielka i wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji (obecnie Polskie
mgr inż. Janusz Ziemczonek
Auditor od roku 2004 – systemy zarządzania jakością wg ISO 9001 i ISO 13485, MDD, oznakowanie CE, ISO 14001, PN-N-18001. Przeprowadzonych klkadziesiąt auditów oraz
mgr Stanisław Świtalski
Wieloletni Kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Pełnomocnik Rektora GUM-ed ds. Wyposażenia Centrum Medycyny Inwazyjnej w
 Bohdan Widła
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego – 9th American Law Program, prowadzoną przez The
 Marcin Paczewski
Radca Prawny, szef Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy Mecenas Marcin Paczewski jest specjalistą w dziedzinie prawa
 Dominika Urban
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach prawo i historia sztuki. Pracownik Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.
 Iwona Święch
Etnolog (UJ), kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku , a obecnie Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, gdzie
 Piotr Łada
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych oraz historii sztuki. Ekspert z zakresu prawa autorskiego, prawa
 Katarzyna Rybicka
Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego i licencji Creative Commons. Współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w
 Filip Janyszek
Radca Prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Wieloletni praktyk, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, posiada doświadczenie w świadczeniu usług kompleksowej
 Magdalena Tarnowska
Absolwentka UMK w Toruniu. 2010 UMK – doktorat z historii sztuki pt.: Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1948. Od 2011 kustosz dyplomowany. Tematy badawcze: kultura i sztuka Żydów
 Marcin Lassota
LL.M.- Adwokat, specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. Odpowiedzialny za obsługę prawną publicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń
 Sybilla Graczyk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praktykę adwokacką rozpoczęła w marcu 2001 roku. Obsługuje przedsiębiorców. Współpracuje z organizacjami
 Tomasz Rychlicki
Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM). Tomasz jest członkiem kolegium redakcyjnego Journal of Intellectual Property Law
 Lidia Szczęsna
Radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, www.bsskancelaria.pl, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej
 Konrad Frontczak
Przez ponad 10 lat zajmował się realizacją międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, wsparciem sektora MŚP, rozwojem
 Katarzyna Kowalczyk
Starszy analityk finansowy w Brante Partners. Odpowiedzialna za sporządzanie wycen przedsiębiorstw oraz składników kapitału intelektualnego, opracowywanie modeli finansowych, analiz
dr Tomasz Perkowski
Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę
 Tomasz Strzałkowski
Doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Wieloletni praktyk, doradca podatkowy, posiada doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz polskich i zagranicznych
 Barbara Szczepańska
Bibliotekarka, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie
 Beata Walczyńska-Zbylut
Adwokat, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Jest specjalistą z zakresu
 Monika Brzozowska
Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa
Nadkomisarz Wiesław Zyskowski
Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw
 Milena Bodych
Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
dr inż. Dariusz Kłosowski
Trener/wykładowca, coach, konsultant/doradca – auditor. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług specjalistycznych związanych ze standaryzowanymi systemami zarządzania,
dr Katarzyna Zalasińska
Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego (Diploma in an Introduction to English
 Michał Olszyński
Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, praktyk z doświadczeniem, specjalizujący się w ochronie dóbr osobistych, prawie prasowym
 Dorota Rzążewska
Krajowy i europejski rzecznik patentowy / radca prawny / arbiter ds. domen internetowych .pl & .eu / wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi Od 2007 roku Wspólnik
 Aleksandra Gorzkiewicz
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Wspólnik JWP Adwokaci i Radcowie Prawni Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i intelektualnej w zakresie naruszeń praw
 Agnieszka Rolbiecka
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Wspólnik JWP Adwokaci i Radcowie Prawni Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i
 Marta Krzyśków- Szymkowicz
Rzecznik patentowy, pełnomocnik ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP i
dr Jacek Lewicki
Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytetu Jagielloński, maj 2013), absolwent politologii (UJ, 2007) i zarządzania w administracji (UJ, 2011). Współzałożyciel i
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor
 Marcin Chałupka
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu
 Piotr Pokorny
Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (www.irsw.pl). Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ekspert Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Borecki
Urodzony 26 maja 1949 r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW. W 1997 r. otrzymał stanowisko prof. nadzwyczajnego, a w 2003 r. profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 pełnił funkcję
 Piotr Szumliński
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę
 Rafał Sztwiertnia
Specjalista ds. Pozyskiwania Dotacji Unijnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych
 Omenaa Mensah
AMMA OMENAA MENSAH to charyzmatyczna osobowość telewizyjna, która od ponad dwunastu lat współpracuje ze stacjami telewizyjnymi TVN, TVN24 i TVN METEO. W swoim dorobku ma programy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Informatyk, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizuje się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Prof. dr hab. inż., inżynier informatyk, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Ścibór Sobieski
Zajmuje się informatyką i zagadnieniami pokrewnymi od ponad 20 lat. W latach 1994 – 1998 pracował jako programista w spółce z kapitałem zagranicznym. Od 1998 związany jest
 Wojciech Pitura
Absolwent Ekonomii oraz Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2007 roku pracownik naukowo – dydaktyczny tejże Uczelni oraz doktorant Szkoły
dr Marlena Wach
Radca prawny, prawnik w Kancelarii Chałas i Wspólnicy   Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym ochrony danych osobowych, telekomunikacji, mediów, technologii, własności
 Piotr Jaworski
Piotr Jaworski – to uznany ekspert w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu oraz funduszy unijnych. Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdobywać już od końca
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik
dr Arkadiusz Michalak
Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego
 Katarzyna Papież-Pawełczak
RESUME: Znajomość tematyki zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką,  finansowania innowacji oraz transferu
dr hab. Hanna Mamzer
doktor habilitowany w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami
 Piotr Kępski
od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą Fundacji Roberta Boscha. Jest
 Izabela Stelmaszewska – Patyk
Ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu. Doświadczona w pisaniu wniosków i realizacji
 Agnieszka Biskup
Ekspert ds. Funduszy unijnych w firmie GAEU Consulting Sp. z o.o.  Posiada 5 lat doświadczenia w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych (programy krajowe i międzynarodowe), rozliczania i
 Anna Pruss - Świątek
Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego na kierunku historia o specjalności ochrona dziedzictwa kulturowego oraz podyplomowych studiów w zakresie muzealnictwa, realizowanych
 Joanna Karasińska
Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w prawie spółek, prawie cywilnym i prawie pracy. Zajmuje się zagadnieniami opodatkowania praw własności
dr Adrian Niewęgłowski
Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie, autor kilkudziesięciu prac naukowych (artykułów, komentarzy, glos). Doświadczony wykładowca, prowadzi liczne szkolenia
dr Artur Jóźwik
Dyrektor i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od 2006 roku, wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Biurze Festiwalowym Kraków 2000, członek Rady
dr Elżbieta Wróblewska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej i archiwistyki. Stopień uzyskany w 2012 r. w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie
dr Marek Konstankiewicz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2005 r.), magister historii – specjalności archiwalnej i nauczycielskiej (2001 r.) oraz administracji (2002 r.). W latach 2005-2006 pracownik
 Jarosław Orszulak
Archiwista i koordynator czynności kancelaryjnych, praktyk w zakresie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną, ekspert w zakresie systemów Elektronicznego Zarządzania
dr Ewa Perłakowska
Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener i wykładowca
dr Dariusz Kamiński
Pracownik administracji publicznej, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych z punktu widzenia realizacji
adw. Rafał Dybka
Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa
 Grzegorz Wicik
Radca prawny. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners wśród najlepszych polskich prawników w zakresie praktyki zamówień publicznych. Jest autorem
 Dariusz Ziembiński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku
dr inż. Janusz Dolecki
zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994r. Od 1996 r. prowadzi działalność w zakresie zamówień publicznych pod firmą „WADIUM”. Wykładowca, trener -
 Grzegorz Karwatowicz
Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej
 Joanna Presz-Król
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie spółek handlowych i prawie telekomunikacyjnym. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
dr Urszula Zawadzka-Pąk
Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale
dr Alicja Łaska-Formejster
Socjolog. Adiunkt (wykładowca) w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badacz społeczny, koordynator podzespołów badawczych
dr Mariusz Kondrat
Doktora prawa, rzecznik patentowy, adwokat.  Prowadzi kancelaerię KONDRAT i Partnerzy, specjalizującą się w prawach własności przemysłowej i prawie farmaceutycznym. Wcześniej pracował w
dr Mariusz Krzysztofek
Doktor nauk prawnych, Head of Compliance & Ethics w Euroclear Poland oraz Data Protection Coordination Officer w Euroclear Group. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy
dr Arwid Mednis
Dr Arwid Mednis jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i
 Karolina Gałęzowska
Karolina Gałęzowska jest członkiem zespołu prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje
dr Rafał Cieślak
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca
dr hab. prof. PWSZ w Kaliszu Marek Wroński
Dr hab. n. med. Marek Wroński - ekspert ds. patologii nauki, b. Rzecznik Rzetelności Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008-2012), obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Medycznym
 Maciej Byczkowski
Prezes ENSI, firmy zajmującej się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007
dr Aneta Drabek
Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania
adw. Katarzyna Krawczyk
Mecenas Katarzyna Krawczyk jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jest ekspertką
dr Aneta Januszko-Szakiel
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz
 Joanna Potęga
Politolożka (Collegium Civitas), trenerka (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych), bibliotekarka cyfrowa oraz tradycyjna (Uniwersytet Warszawski). Pracowniczka Biblioteki
dr hab. Grzegorz Tylec
Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
dr hab. Jerzy Szczotka
Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, ze specjalizacją w dziedzinie prawa autorskiego i własności przemysłowej. Studia prawnicze w latach 1979-1983, ukończone z
 Aldona Modrzewska
Kierownik projektów, inwentaryzator muzealny. Absolwentka studiów podyplomowych MBA-SGH, Uniwersytetu Łódzkiego (Kulturoznawstwo) i Uniwersytetu Kardynała Stanisława
 Krzysztof Ober
Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Informatyka. Od 1997 r. zatrudniony w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Jako główny informatyk Fundacji odpowiedzialny za utrzymanie i
dr Joanna Banasiuk
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym zwłaszcza w problematyce prawa
dr Ewelina Duda
Doktor nauk prawnych, absolwentka studiów prawniczych oraz dziennikarskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego oraz prawa
 Agnieszka Leszyńska
Kierowniczka Zakładu Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA Od 2007 roku odpowiedzialna za realizację projektów cyfrowych w Bibliotece Narodowej. Od 2011 roku kierowniczka POLONY
dr Paweł Litwiński
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Członek komisji: ds.
 Magdalena Sawicka
Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
 Maciej Kawecki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Aktualnie związany naukowo z
 Magdalena Mitas
Adwokat, współpracownik katedry prawa gospodarczego publicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, partner w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy Sp.j., gdzie
dr hab. Michał Bernaczyk
Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego od 1.11.2007 r. Zajmuje się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do
 Krzysztof Izdebski
Prawnik specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autor publikacji z tego zakresu oraz wykładowca. Doradzał wielu
 Grzegorz Wójkowski
Prezes zarządu Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic; współtwórca narzędzi badawczych do monitoringów stron BIP urzędów gmin i miast przeprowadzonych w woj. śląskim w
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny. Jest również doświadczonym
 Marek Zwoliński
Współtwórca Fundacji Widzialni, członek pierwszego składu Rady Fundacji. Przez cały okres funkcjonowania organizacji związany z jej działaniami, np. w tworzenie platformy i
dr Alek Tarkowski
Dyrektor Centrum  Cyfrowego: Projekt Polska, kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu
 Katarzyna Mikołajczyk
Łódzka działaczka, która na co dzień koordynuje projekt fundacji ePaństwo Otwarte Miasta, umożliwiający gminom z całej Polski sprawnie otwieranie posiadanych baz danych i
 Maciej Wiśniewski
Certyfikowany Trener Google AdWords. W 2015 roku w ramach 17 praktycznych szkoleń z narzędzi Google przeszkolił prawie 300 osób . Dzięki skutecznej optymalizacji działań oraz
dr Ewa Bosy
Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. ekspert  w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego posiada certyfikat Ministerstwa Spraw
 Jacek Sadowy
Prawnik i politolog. Od lutego 2008 r. roku do grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Politologii UMCS w
 Rafał Jędrzejewski
Radca Prawny. Od 2009 r. – 2015 r. Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pracy w UZP
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Psycholog, prof. dr hab. nauk humanistycznych specjalizujący się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Pilc
Profesor Andrzej Pilc jest Zastępcą Dyrektora do Spraw Naukowych Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Kierownikiem Zakładu Neurobiologii w tym Instytucie. Jest też kierownikiem Zakładu
 Marzena Marcinek
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Politechniki Krakowskiej, starszy kustosz dyplomowany, nauczyciel akademicki. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Ireneusz Sadowski
Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia
 Włodzimierz Zając
Ukończył Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji. Od 2009 r. do maja 2015 r. Dyrektor Departamentu Prawa Społecznego w  Rządowym Centrum Legislacji. Zakres
 Paweł Markiewicz
Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, w szczególności prawie autorskim, prawie własności przemysłowej a także ochronie danych osobowych. Uczestniczył w szeregu
 Paweł Sobotko
Asystent i doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pozaetatowy członek Samorządowego
dr Andrzej Krasuski
Doktor nauk prawnych; radca prawny specjalizujący się w prawie telekomunikacyjnym, prawie mediów i ochronie danych osobowych. Doradza w złożonych sprawach z zakresu regulacji na rynku
dr Jolanta Przyłuska
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Prowadzi zajęcia z
 Emilia Karwasińska
Jest absolwentką kierunku komunikacja i zarządzanie zasobami informacji na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania
 Jakub Szprot
Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, gdzie kieruje Platformą Otwartej Nauki oraz Sekcją Krajowych Zasobów WBN. Od 2006 roku uczestniczy w
dr Krzysztof Siewicz
Jest radcą prawnym specjalizującym się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, otwartym
dr inż. Jakub Koperwas
Współtwórca i architekt rozwiązania Omega-PSIR   nagrodzonego  na konferencji European University Information Systems 2015, będącego podstawą do wdrożenia Bazy
 Łukasz Węgrzyn
Prawnik, specjalista z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. W ramach praktyki prowadzi kompleksową obsługę projektów informatycznych w tym w obszarze wdrożeń
dr hab. Jakub Brdulak
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert NCN-u. Współpracuje z Ruchem
 Wiktor Poniewierka
Ekspert prawny w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Autor komentarza z zakresu prawa celnego, artykułów naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz celnego, a także czynny
dr hab. Wojciech Filipkowski
Doktor habilitowany nauk prawnych; zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tam też w 2002
 Leszek Szafrański
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej oraz
 Marcin Szala
Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Od 2004 roku zajmuje się digitalizacją zbiorów (rękopisy, inkunabuły, stare druki, litografie, fotografie, mapy) w tym skanowanie,
 Remigiusz Lis
Absolwent wydziału filozoficznego KUL oraz informatycznego studium podyplomowego Politechniki Śląskiej. Od 15 lat zajmuje się praktycznie informatyzacją bibliotek i digitalizacją zbiorów
 Marcin Werla
Od 2002 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Obecnie kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS.
 Jacek Świderski
Magister sztuki specjalność fotografia. Absolwent Academy of Performing Arts FAMU w Pradze na wydziale Fotografii, Lídová Konservatoř w Ostravie na wydziale Fotografii artystycznej,
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową
 Daniel Adamiak
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2008) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2012) Kierownik Sekcji Obsługi Badań na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW czyli powstałego w 2008
dr hab. Krzysztof Rządca
dr hab. inż. Krzysztof Rządca pracuje na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego od 2010 roku. Naukowo zajmuje się systemami równoległymi i rozproszonymi.
 Malwina Tomala-Pietrzak
Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego
 Tomasz Parkoła
Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka. Od 2005 roku pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), gdzie jest odpowiedzialny za rozwój i