Nova Skills
Feedback menedżerski – sztuka prowadzenia efektywnych rozmów oceniających
Jeśli chcesz, żeby Twój zespół nieustannie rozwiał się i odnosił sukcesy, niezbędne jest ciągłe podejmowanie działań korygujących ewentualne niepożądane efekty i generująch rozwój Twoich Ludzi.

Kluczowa jest tu umiejętność precyzyjnego udzielania informacji zwrotnej i komunikacji celów. Nie jest to proste zadanie – pracownicy bowiem bardzo często odbierają je jako atak i zamykają się na proponowane zmiany. Tymczasem feedback nie jest krytycznym wywodem, a skutecznym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie.

KORZYŚCI
Dzięki tym warsztatom:
 • Nauczysz się krok po kroku przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą
 • Nabędziesz umiejętność oddziaływania na jakość i sposób wykonywania pracy przez Twoich podwładnych
 • Poznasz sposoby reagowania na emocje i negatywne reakcje podwładnego
 • Zdobędziesz narzędzia i metody planowania celów, zadań oraz kontrolowania pracowników
 • Dowiesz się, jakie informacje o rozmówcy zdobyć aby stanowiły rzetelny i obiektywny materiał
 • Poznasz techniki argumentacji i zadawania pytań pracownikowi na różnych etapach rozmowy
 • Dowiesz się jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas udzielania feedbacku
 • Nabędziesz umiejętność wykorzystania feedbacku, aby skutecznie zmotywować pracownika

Warsztaty objęte są usługą Coach on Demand  aby dowiedzieć się więcej.


Metodologia:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu. W trakcie ich realizacji trener stosuje:
 • metody aktywizujące, odwołujące się do wiedzy i doświadczeń uczestników,  wzmacniające przepływ i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami, miedzy innymi ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • mini wykłady systematyzujące wiedzę
 • analizę studiów przypadku opartych na realnych sytuacjach  zgłaszanych przez uczestników lub zaproponowanych przez trenera
 • odgrywanie scenek i odgrywanie ról służące ćwiczeniu wprowadzanych narzędzi i technik
 • sesje twórczego myślenia
 • informacje zwrotne dla uczestników dotyczące ich stylu działania, pomagające w identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w obszarze związanym z tematem warsztatu
 • testy i kwestionariusze
Całość warsztatów prowadzona jest w formie aktywnych ćwiczeń bazujących na realnych sytuacjach zawodowych przy szczególnym uwzględnieniu funkcjonujących standardów.
PROGRAM
Doskonalone umiejętności:
 • Wyznaczanie celów
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Motywowanie poprzez ocenę
 • Przekazywanie negatywnej oceny
 • Radzenie sobie z konfliktem podczas rozmowy
Narzędzia dla uczestników:
 • Metoda wyznaczania i realizacji celów
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki zadawania pytań
 • Model prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Techniki udzielania informacji zwrotnej
KOMPETENCJE JAKO KLUCZ MENEDŻERSKIEJ OCENY PRACOWNIKÓW
 • Identyfikowanie obszarów poddawanych ocenie
 • Czym jest wiedza twarda i miękka?
 • Czym są umiejętności twarde i miękkie?
 • Kompetencje pracowników (oparte na wewnętrznym modelu kompetencji)
WPROWADZENIE DO TEMATU ZAJĘĆ
 • Prowadzący krótko omawia proces oceny pracowniczej oraz kompetencje potrzebne do jego właściwego przeprowadzenia.
 • Czemu ( komu) służyć ma ocena pracowników – celowość oceny – co z niej wynika dla efektywności pracy ( praca w grupach)
 • Funkcje oceny ( ewaluacyjna, rozwojowa)
 • 3 poziomy oceniania ( bieżący, miesięczny, okresowy)
FEEDBACK JAKO ELEMENT PROCESU OCENY PRACOWNIKA
 • Prezentacja definiująca pojęcie i jego znaczenie w procesie oceny pracowniczej.
CO MUSZĘ WIEDZIEĆ NIM ZACZNĘ OCENIAĆ, CZYLI PSYCHOLOGICZNE PUŁAPKI OCENIANIA
 • Podstawowe zniekształcenia w ocenianiu 
 • oceny a emocje
 • społeczny kontekst oceniania
 • wpływ wcześniejszych opinii na ocenę
 • wpływ ocen na fakty
PRZYGOTOWANIE OCENY PRACOWNIKÓW
 • Jak przygotować ocenę pracownika zespołu, aby była narzędziem wspierającym pracę i rozwój?
 • Kiedy oceniać, jak często?
 • Jak powinien przebiegać proces oceny?
 • Jak analizować dane i jak wyciągać wnioski?
ROZMOWA Z PRACOWNIKIEM KROK PO KROKU
 • Budowanie argumentacji – przygotowanie do rozmowy z pracownikiem
 • W jaki sposób rozpoczynać rozmowy z pracownikiem?
 • Jak zachęcić pracownika do otwartej rozmowy?
 • Jakie pytania i w jaki sposób zadawać?
 • Wyrażanie opinii i sądów
 • Wykorzystanie metafory, analogii i przykładu w prowadzeniu rozmów z pracownikami
 • Zachowania utrudniające i ułatwiające dobry kontakt
 • Miejsce rozmowy, postawa, mowa ciała oraz inne czynniki wpływające na przebieg rozmowy
WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ROZMOWIE OCENIAJĄCEJ
 • Aktywne słuchanie (słuchanie empatyczne i dialogowe)
 • Zadawanie pytań
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja niewerbalna
 • Oddzielenie faktów od opinii i zachowań od osoby
 • Ćwiczenie umiejętności
PRZEPROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
 • Ćwiczenie w którym uczestnicy odgrywają zarówno rolę pracownika jak i menedżera.
 • Uczestnicy po uprzednim przygotowaniu odgrywają scenę rozmowy dotyczącej  oceny pracownika. Po symulacji uczestnicy i trener wymieniają konstruktywne uwagi. Przykłady dotyczą  typowych rozmów o niskim stopniu trudności.
PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH WIADOMOŚCI
 • Symulacja rozmowy w trakcie  której przełożony ma przekazać “trudne” wiadomości
JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI?
 • Z czego wynikają nieumiejętne reakcje na postawy pracowników?
 • Przekonania wspierające i utrudniające asertywne stawianie wymagań
 • Jak nie wpadać w pułapki:
 • Nadmiernego krytycyzmu
 • Lęku przed formułowaniem negatywnych ocen
 • Dystansu władzy
 • Manipulacji emocjonalnej
 • Zamglenia i kłamstwa
 • Oporu i obrony przed przyjęciem oceny
ZAGROŻENIA PODCZAS ROZOWY OCENIAJĄCEJ
 • Brak klarownych kryteriów oceny.
 • Efekt ostatniej chwili.
 • Efekt czynników ekstremalnych.
 • Efekt faworyzowania.
 • Efekt zawyżonej oceny.
 • Efekt twardej ręki.
 • Efekt "złotego środka".
 • Efekt potrzeby firmy.
PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ Z PRACOWNIKIEM CO DO KTÓREGO MOŻNA NAPOTKAĆ NA TRUDNOŚCI
 • Prezentacja przedstawiająca  problemy,  które może napotkać przełożony w trakcie rozmowy oceniającej.  Opis typów zachowań “trudnych” pracowników i metody radzenia sobie z nimi.
 • Ćwiczenie. Uczestnicy po uprzednim przygotowaniu odgrywają scenę rozmowy dotyczącej oceny pracownika. W przykładach występują typy „trudnych” pracowników.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Godziny zajęć:
Dzień I 10:00 - 17:00
Dzień II 9:00 - 16:00

Miejsce:
JM HOTEL 4*
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa

Noclegi (podane ceny zawierają podatek Vat):
319 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem
359 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniami
40 zł - miejsce w garażu podziemnym

Rezerwacja: 22 278 89 14

Podczas rezerwacji prosimy o podanie hasła "NOVA SKILLS" - preferencyjne ceny obowiązują wyłącznie dla Klientów Nova Skills na powyższe hasło w terminie szkolenia.

jmhotel

18-19.02.2016
Miejsce:
Warszawa
Kategoria:
MENEDŻERSKIE
Przy zgłoszeniu 1 os.:
970.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej:
870.00 PLN + VAT

Eksperci
 Cyprian Jędrkowiak
EXECUTIVE COACH & TEAM COACH, Trener, Konsultant Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) oraz ... czytaj więcej
kontakt
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
(22) 100 45 55
Polecamy także
12.04.2017
Warszawa
Kategoria: PUBLIC RELATIONS
15-16.05.2017
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
16-17.05.2017
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
23-24.05.2017
Warszawa
Kategoria: PRAWO GOSPODARCZE
08.06.2017
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
20-21.06.2017
Warszawa
Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
22.06.2017
Warszawa
Kategoria: BUSINESS & LEGAL ENGLISH

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /funkcje.php on line 1038