Jakie narzędzia przydają się w kierowaniu projektem?

Si Img 755.jpg

Zarządzanie zmienia się w zależności od wymagań klientów i możliwości technologicznych. Obecnie, metody stosowane 50 lat temu niekoniecznie sprawdzają się, ponieważ nie można iść odnieść do realiów dzisiejszych czasów.

Coraz większym powodzeniem cieszy się zwinne zarządzanie, zakładające odpowiadanie na potrzeby klienta w spośób racjonalny i szybki. Rozwój technologii przyniósł także nowe narzędzia, które z powodzeniem można wykorzystać w procesach kierowania projektem.

Między innymi, w zwinnym zarządzaniu, również zwanym zarządzaniem agile, do projektu można zastosować framework i aplikacje, które na bieżąco będą rejestrowały postęp pracy. Frameworkiem najczęściej wybieranym w parze z Agile jest Scrum.

Zakłada on podział zespołu na trzy role, właściciela produktu (z angielskiego Product Owner), scrum mastera i scrum developerów. Jest to sprytny sposób, który umożliwia sprawny podział obowiązków w sprawiedliwym systemie. Dobrze przygotowane szkolenie product owner informuje uczestników, co należy do ich zadań oraz jakie instrumenty mogą wykorzystać w swojej pracy.

Każdy członek zwinnego zespołu powinien przejść szkolenia scrum developer – na których porusza się nie tylko główne założenia tego stylu zarządzania, ale jak powinna być wykonywana praca, jakie aplikacje i które obszary tych aplikacji są dedykowane poszczególnym członkom zespołu, jak tworzyć analizy i statystyki na podstawie wykonanej pracy, jak informować o pojawiających się problemach na bieżąco.

Szkolenia agile proponują korzystanie z aplikacji, które umożliwiają zwizualizowanie postępu pracy i jednocześnie pozwalają zobaczyć, którzy członkowie zespołu są najbardziej efektywni. Wizualna forma, najczęściej w formie graficznej tabeli lub statystyk, daje pojęcie odnośnie tego, czy projekt jest na najlepszej drodze do pomyślnej realizacji, czy też może wymagać pewnych usprawnień.

Szkolenie agile foundation przedstawia różne formy oceny projektu, które, odpowiednio zastosowane, pozwolą na właściwe reakcje w adekwatnym czasie.

Dodaj komentarz