Blog - szkolenia

Szkolenia otwarte Poznań

pozna-img-14.jpg

W obecnych czasach dostępnych jest mnóstwo możliwości rozwoju zawodowego, poszerzenia swoich kompetencji, nabycia nowych umiejętności a tym samym polepszenia swojej sytuacji na rynku pracy.

Jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych form rozwoju jest udział w szkoleniach biznesowych, których program dopasowany jest do naszych indywidualnych potrzeb.

Szkolenia dotyczyć mogą niemalże wszystkich obszarów związanych w pracą zawodową człowieka – od rozwoju jego umiejętności miękkich, takich jak sztuka przemawiania, podejmowanie właściwych decyzji, asertywność, sztuka negocjacji, zarządzanie czasem i innych, po bardzo specjalistyczne kursy związane bezpośrednio ze specyfika wykonywanej pracy.

Szkolenia często organizowane są przez pracodawców lub też na ich życzenie. Są to zwykle kursy prowadzone w formie zamkniętej i bezpośrednio w miejscu pracy uczestników, którymi mogą być na przykład pracownicy konkretnego działu.


Szkolenia otwarte Poznań. Wybierz szkolenia.


Harmonogram i program jest ściśle związany z daną firmą, głównym celem szkolenia jest polepszenie wyników przez nią osiąganych poprzez zwiększenie skuteczności osób zatrudnionych.

Dla osób, które nie są obecnie zatrudnione w firmie umożliwiającej rozwój bądź też takich, które pragną zdobyć kompetencje niekoniecznie ściśle związane z charakterem aktualnie wykonywanej pracy organizowanie są natomiast szkolenia w formie otwartej.


Wigilia firmowa online – zorganizuj ją!


Szkolenie tego typu ma z góry ustaloną datę, miejsce, harmonogram, grupę docelową oraz cele. Uczestniczą w nim zwykle osoby z różnych organizacji i przedsiębiorstw, którzy na co dzień wykonywać mogą zupełnie różne obowiązki.

Program szkoleń otwartych nie jest indywidualnie dopasowany do uczestników, prezentowane są zagadnienia ogólne i popularna problematyka. Dzięki zajęciom tego typu można zdobyć bądź wiedzę na dany temat, poznać najpopularniejsze narzędzia stosowane wewnątrz, przeanalizować sytuacje, które mogły w teorii wydarzyć się wszędzie itd. Jest to ciekawe i bardzo pouczające doświadczenie.

Szkolenia otwarte z zakresu biznesu organizowane są w Poznaniu przez takie jednostki jak Sense Human Capital, Semper, TrainBrain i wiele innych.

Dodaj komentarz