Blog - szkolenia

Jak rozdzielić role w zespole scrumowym?

scrumowym-img-104.jpg

Choć istnieje wiele różnych metodyk zarządzania, to jedna zyskuje na coraz większej popularności dzięki temu, że jest łatwa w adaptacji, a przede wszystkim wspomaga osiąganie celów projektowych. Tą metodyką jest Agile, inaczej zwana również metodyką „zwinną”.

Od członków zespołu wdrażających system Agile do swojego projektu wymaga się przede wszystkim szybkiej reakcji na oczekiwania ze strony klienta i zdolności błyskawicznego rozwiązywania problemów. Agile świetnie idzie w parze z równie popularnym szkieletem (frameworkiem) projektowym, jakim jest Scrum. Warto dlatego zainwestować również w scrum szkolenia.

Założenia Agile i Scrum są bardzo podobne, dzięki czemu ich połączenie gwarantuje osiąganie celi projektowych. W Scrumie mamy do czynienia z trzema podstawowymi rolami – Scrum Mastera, Product Ownera (po polsku właściciela produktu) oraz Scrum Developerów.

Agile i Scrum bardzo często są wykorzystywane do projektów w branży informatycznej, choć nie jest to jedyna branża, gdzie właściwym będzie zastosowanie Agile i Scrum. Najważniejszym krokiem na starcie projektu będzie ustalenie, kto z członków zespołu przyjmie na siebie odpowiednie role.

Warto mieć rozeznanie, która rola wymaga jakich predyspozycji personalnych, ponieważ każda z nich niesie ze sobą inny zakres obowiązków. Dla przykładu w wielkim skrócie Product Owner to osoba, która zajmuje się zbieraniem wymagań od klientów, Scrum Master zajmuje się przede wszystkim usuwaniem przeszkód stojących na drodze do realizacji projektowych zamierzeń, a Scrum developerzy zajmują się dostarczaniem usługi lub produktu.

Stąd, Agile Project Management szkolenie to świetny sposób nie tylko w celu przeszkolenia zespołu, ale także w celu rozdzielenia odpowiednich ról. Agile PM Foundation przekazuje podstawy działania Agile – dzięki temu można nie tylko zapoznać się w szczegółach z założeniami metodyki, ale zapoznać się bardziej z funkcjami poszczególnych członków zespołu.

Szkolenia Agile usprawniają pracę w organizacji i podpowiadają, jak wdrożyć metodykę Agile do swojego zespołu.

Dodaj komentarz